Crepidotus crocophyllus (Trepkovitka šafránová)

Vzácnější trepkovitka rostoucí na mrtvém, značně rozloženém dřevě listnáčů, typicky tvrdých luzích, v ČR (zatím?) téměř jen na Moravě. V poslední době se však zjevně šíří i do chladnějších poloho a dalších biotopů (dubohabřiny). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh. Od jiných druhů trepkovitek se odlišuje výrazným zbarvením plodnice. Viz např. trepkovitka Ehrendorferova (Crepidotus ehrendorferi).

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR Kopáčský ostrov, lužní les, větev Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus NPR Křivé jezero, padlý kmen Quercus(?), 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR Kopáčský ostrov, lužní les, větev Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR U Nového mlýna, dubohabřina, kmen Tilia, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová