Crepidotus crocophyllus (Trepkovitka šafránová)

Roztroušeně se vyskytují trepkovitka rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, typicky tvrdých luzích, v ČR hlavně na Moravě, v nedávné době však byl nalezen již i v Čechách. V poslední době se však zjevně šíří i do chladnějších poloh a dalších biotopů (dubohabřiny). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh. Od jiných druhů trepkovitek se odlišuje výrazným zbarvením plodnice. Viz např. trepkovitka Ehrendorferova (Crepidotus ehrendorferi).

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus NPR Libický luh, tvrdý luh, opadlá větev Quercus cerris, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR Kopáčský ostrov [SK], lužní les, větev Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, opadlá větev listnáče, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus NPR Libický luh, tvrdý luh, opadlá větev Quercus cerris, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus NPR Křivé jezero, padlý kmen Quercus(?), 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR Kopáčský ostrov, lužní les, větev Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus crocophyllus

Crepidotus crocophyllus PR U Nového mlýna, dubohabřina, kmen Tilia, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová