Neofavolus suavissimus (Houževnatec vonný)

Syn.: Lentinus suavissimus

Vzácný místy až roztroušeně (jižní Čechy) se vyskytující druh dřevorozkladné houby rostoucí od jara do podzimu na suchých větvích listnáčů, téměř výhradně vrb (např. Salix cinerea), obvykle stále připojených ke kmeni. Preferuje vlhčí stanoviště (okraje rašeliništ, rybníků apod.) a vyšší polohy. Význačný intenzivním pachem po anýzu, za příznivých povětrnostních podmínek je cítít i na několik metrů daleko. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Lentinus suavissimus

Neofavolus suavissimus Lásenice, směr Blatská Hájnice, porost křovitých vrb v příkopu u cesty, větev Salix cinerea, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinus suavissimus

Neofavolus suavissimus NPR Velký a Malý Tisý, poros křovitých vrb, suchá větev Salix cinerea, 1.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinus suavissimus

Neofavolus suavissimus Lásenice, směr Blatská Hájnice, porost křovitých vrb v příkopu u cesty, větev Salix cinerea, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinus suavissimus

Neofavolus suavissimus NPP Jestřebské slatiny, křovité vrbičky, větev Salix, 27.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lentinus suavissimus

Neofavolus suavissimus Lásenice, směr Blatská Hájnice, porost křovitých vrb v příkopu u cesty, větev Salix cinerea, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová