Suillus grevillei (Klouzek modřínový, k. sličný)

Velmi hojný mykorhizní symbiont modřínu. Roste od léta do podzimu na kyselých i vápnitých půdách. Jedlý. Pod modřínem u nás rostou i další dva druhy klouzků: k. slizký (Suillus viscidus) a vzácný k. tridentský (Suillus tridentinus). Další druhy klouzků rostou pod borovicemi - např. k. zrnitý (Suillus granulatus) či k. obecný (Suillus luteus) a jinými dřevinami. Všechny jsou jedlé.

 

Suillus grevillei

Suillus grevillei Dluhoště, kulturní smrčina, sub Picea, Larix, 9.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus grevillei

Suillus grevillei Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina s vtroušeným modřínem sub Larix, Carpinus, Betula, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus grevillei

Suillus grevillei Výsluní, mladá výsadba modřínu, sub Larix, 23.8.2014, (c) Lucie Zíbarová