Buchwaldoboletus lignicola (Hřib dřevožijný)

Syn.: Pulveroboletus lignicola

Vzácná hřibovitá houba rostoucí na silně rozloženém dřevě jehličnanů, velmi vzácně i listnáčů, typicky na bázi pařezů. Narozdíl od většiny ostatních hřibů není mykorhizní. V literatuře se udává výskyt společně s chorošem hnědákem Schweinitzovým (Phaeolus schweinitzii), zda je mezi oběma druhy nějaký přímý vztah je nejasné. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Buchwaldoboletus lignicola

Buchwaldoboletus lignicola Benešov nad Černou, kulturní smíšený les, báze Picea, 8.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Buchwaldoboletus lignicola

Buchwaldoboletus lignicola Obírka, suťový les, báze pařezu Picea, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová