Suillus viscidus (Klouzek slizký)

Syn.: Suillus aeruginascens, Suillus laricinus

Roztroušeně až místy hojně se vyskytující druh klouzku rostoucí od léta do podzimu výhradně pod modříny. Jedlý, ale málo kvalitní. Poněkud podobný klouzek bílý (Suillus placidus) roste pod pětijehličkatými borovicemi (u nás zejména pod vejmutovkou) a vyznačuje se černě bradavčitým třeněm a žlutým ústím rourek. Pod modříny rostou i dva klouzky zbarvené ve žlutých až oranžových bravách: hojný klouzek modřínový (Suillus grevillei) a vzácný klouzek tridentský (Suillus tridentinus) vázaný na vápnité podloží.

 

Suillus viscidus

Suillus viscidus PR Maštale, kulturní smíšený les, sub Larix, Picea, Pinus, 18.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus viscidus

Suillus viscidus Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, mladá výsadba modřínu, sub Larix, Betula, 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus viscidus

Suillus viscidus Podkrušnohorská výsypka, sub Larix, Betula, 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus viscidus

Suillus viscidus Hříškov, kulturní jehličnatý les, sub Larix, Picea, Pinus, Quercus, 26.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus viscidus

Suillus viscidus PP Lom Rasová, opuštěný lom, náletové dřeviny, sub Betula, Larix, 26.8.2017, (c) Lucie Zíbarová