Suillus granulatus (Klouzek zrnitý)

Hojný druh klouzku vytvářející mykorhizu s dvoujehličkatým borovicemi. Roste od léta do časného podzimu s oblibou (nikoli však výhradně) na neutrálních až zásaditých půdách. Jedlý. Význačný nepřítomností prstenu a ekologií (vazba na borovice). Podobný a o něco vzácnější klouzek žíhaný (Suillus collinitus) též nemá prsten a roste pod borovicemi, avšak výhradně na vápencovém podloží a spíše na podzim, ke konci sezony. Rovněž se liší přítomností růžových myceliálních provazců na bázi plodnice. Pod borovicemi, avšak s preferencí pro kyselé půdy hojně roste i klouzek obecný (Suillus luteus), ten však má vždy vyvinutý prsten. Dalším druhem bez prstenu pod borovicemi je klouzek kravský (Suillus bovinus), s velkými, neravidelnými a protaženými póry.

 

Suillus granulatus

Suillus granulatus Kykula (SK), zahrada, sub Pinus nigra, Picea, 27.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus granulatus

Suillus granulatus PP Zadní rybník, bor s lískou, sub Pinus, Corylus, 16.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus granulatus

Suillus granulatus PR Pučanka, okraj boru, sub Pinus sylvestris, 15.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus granulatus

Suillus granulatus Lipová u Brodců, dubohabřina, sub Pinus, Quercus, Cratagus, Acer, 20.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus granulatus

Suillus granulatus NPP Jestřebské slatiny, podmáčená březina, sub Pinus, Betula, Alnus, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus granulatus

Suillus granulatus Kykula (SK), zahrada, sub Pinus nigra, Picea, 27.8.2017, (c) Lucie Zíbarová