Boletinus cavipes (Hřib dutonohý)

Syn.: Suillus cavipes

Hojný mykorhizní druh hřibovité houby vázané na modřín. Nápadný dutým třeněm a sbíhavými rourkami s nepravidelnými a velkými póry. Takřka nezměnitelný druh, který se vyskytuje ve dvou formách lišících se barvou klobouku - typická forma má klobouk rezavohnědý, zlatá forma (f. aureus) má klobouk chromově žlutý. Obě formy rostou často pospolu. Při velké nepozornosti by mohl být považován za klouzek kravský (Suillus bovinus) bez prstenu a s lepkavým, nikoli plstnatým, kloboukem. Jedlý.

 

Boletinus cavipes

Boletinus cavipes Vyšné, osamělý modřín v kulturní smrčině, sub Larix, Picea, 5.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletinus cavipes

Boletinus cavipes f. aureus Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, mladá výsadba modřínu, sub Larix, Betula, 2.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletinus cavipes

Boletinus cavipes PR Maštale, kulturní smíšený les Larix, Picea, Pinus, 18.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletinus cavipes

Boletinus cavipes Vyšné, osamělý modřín v kulturní smrčině, sub Larix, Picea, 5.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletinus cavipes

Boletinus cavipes Žerotín, kuturní smíšený les, sub Larix, Pinus, Quercus, 17.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletinus cavipes

Boletinus cavipes Žerotín, kuturní smíšený les, sub Larix, Pinus, Quercus, 17.10.2017, (c) Lucie Zíbarová