Sarcodon imbricatus (Lošák jelení)

Roztroušeně se vyskytující, jen místy hojnější (např. j. Čechy), mykorhizní druh lošákovité houby vázaný na smrčiny. Velmi podobný lošák šupinatý (Sarcodon squamosus) roste pod borovicemi na chudých půdách, nemá výrazně odstálé šupiny na klobouku a má kratší ostny. Podobně jako ostatní lošákovité houby ustoupil vlivem imisí, nyní jeho početnost vlivem zlepšení kvality ovzduší opět pozvolna roste. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (takřka ohrožený druh).

 

Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus Panská Habrová, potoční luh, břeh potůčku, sub Picea, Alnus, Fraxinus, 29.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus Jindřichov na Moravě, kulturní smrčina, sub Picea, Abies, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus Konětopy, smrčina na opuce, sub Picea, Quercus, 6.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus Jindřichov na Moravě, kulturní smrčina, sub Picea, Abies, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus Jindřichov na Moravě, kulturní smrčina, sub Picea, Abies, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon imbricatus

Sarcodon imbricatus Bílá, mladá smrčina, sub Picea, 29.8.2021, (c) Lucie Zíbarová