Phlebia bispora (Hrotnatečka dvouvýtrusá, h.ostnitá)

Syn.: Mycoaciella bispora

Vzácnější druh ostnité kornatcovité houby rostoucí na podzim na dřevě listnáčů, ovykle na silně podmáčených stanovištích v lužních lesích. Vyznačuje se mikroskopicky dimitickým (v tramě ostnů - genertativní + skeletové hyfy) až trimitickým (v subikulu - zde navíc i mikrovazbové hyfy) hyfovým systémem. Druhové jméno odkazující na bisporické bazidie je poněkud zavádějící, tento znak u druhu není stabilní. Reakce na roztok KOH negativní. Podobné druhy: hrotnatečka sladkovonná (Phlebia nothofagi), h. černavá (Phlebia fuscoatra) aj.

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPP Hrabanovská černava, křovité vrbičky, opadlá vlhká větev Salix, 17.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Šúr [SK], porost křovitých vrb, opadlá větev Salix, 17.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Libický luh, mokřadní olšina, opadlá vlhká větev Alnus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Libický luh, měkký luh, padlý kmen Populus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPR Libický luh, mokřadní olšina, opadlá vlhká větev Alnus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia bispora

Phlebia bispora NPP Hrabanovská černava, křovité vrbičky, opadlá vlhká větev Salix, 17.10.2022, (c) Lucie Zíbarová