Hydnum rufescens agg. (Lišák ryšavý)

Velmi hojná mykorhizní houba rostoucí v jehličnatých i listnatých lesích od léta do podzimu. Jedlý. Význačný drobnějšími plodnicemi, oranžovými tóny, relativně dlouhým a centrálně umístěným třeněm, mikroskopicky pak takřka kulovitými sporami, komplex několika makroskopicky nerozlišitelných biologických druhů. Makroskopicky podobný je lišák oválnovýtrusý (Hydnum ellipsosporum) se zploštělými ostny a odlišným (eliptickým) tvarem výtrusů. Další podobné druhy: lišák zprohýbaný (Hydnum repandum) a l. bělavý (Hydnum albidum).

 

Hydnum rufescens

Hydnum rufescens agg. PR Maštale, podmáčený bor, sub Pinus, Picea, Alnus, 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydnum rufescens

Hydnum rufescens agg. NPR Trčkov, acidofilní bučina, sub Fagus, 22.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydnum rufescens

Hydnum rufescens agg. PP Smradovna, kulturní smrčina, sub Picea, 17.10.2017, (c) Lucie Zíbarová