Dentipellis fragilis (Ostnateček křehký)

Dřevokazná houba rostoucí roztroušeně na dřevě listnáčů, typicky buku. Hojnější v pralesovitých či horských bučinách. Význačný rozlitými plodnicemi s dlouhými, křehkými ostny. Příbuzný a vzácnější ježatec různozubý (Creolophus cirratus) tvoří masité, kloboukaté plodnice. Podobné rozlité ostnité polodnice tvoří např. některé hrotnatečky (např. hrotnatečka sladkovonná - Phlebia nothofagi, h. žlutá - Phlebia uda, h. zlatá - Phlebia aurea) či nepříjemně páchnoucí hrotnatka zápašná (Sarcodontia crocea).

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis PR Holina, Eu-Fagion, zetlelý Fagus sylvatica, 27.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis NP Šumava, Žlebský vrch, suťový les, větev Fagus, 5.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Fagus, 26.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis NP Šumava, Stožec, suťový les, padlý kmen Fagus, 26.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis PR Pleš, květnatá bučina, kmen Fagus, 4.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, kmen listnáče, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dentipellis fragilis

Dentipellis fragilis PP Domaslavické údolí, květnatá bučina, kmen Acer, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová