Radulomyces molaris (Struhák blanitý)

Hojná kornatcovitá houba rostoucí od podzimu do jara na větvích listnáčů, především dubů, vzácně i jehličnanů. Často roste na suchých větvích ještě připojených ke kmeni. Viz též kornatec okrouhlý (Basidioradulum radula) s odlišnými mikroskopickými znaky (zejm. válcovitými sporami). Čerstvé plodnice se vyznačují pachem po naftalínu.

 

Radulomyces molaris

Radulomyces molaris PP Stráně Hlubokého dolu, teplomilná doubrava, větev Quercus, 17.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Radulomyces molaris

Radulomyces molaris Srdov, dubohabřina, větev Quercus, 31.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Radulomyces molaris

Radulomyces molaris NPP Jestřebské slatiny, olšina, větev Alnus, 1.11.2018, (c) Lucie Zíbarová