Auriscalpium vulgare (Lžičkovec šiškový)

Hojná houba nápadná ostnitým hymenoforem a růstem po celý rok na šiškách jehličnanů, nejhojnější je na šiškách borovic. Nezaměnitelný druh.

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare NPR Velký a Malý Tisý, kulturní smíšený les, šiška Pinus, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare Domoušice, teplomilná doubrava, šiška Pinus, 27.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare Domoušice, teplomilná doubrava, šiška Pinus, 27.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare PP Zadní rybník, bor, šiška Pinus, 16.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare Provodín, rekultivovaná pískovna, šiška Pinus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare Provodín, rekultivovaná pískovna, šiška Pinus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare Rabí, opuštěný vápencový lom, šiška Pinus, 2.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare NPR Červené Blato, podmáčená smrčina, šiška Pinus sylvestris, 22.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Auriscalpium vulgare

Auriscalpium vulgare Sudslavice, bor, šiška Pinus sylvestris, 14.3.2007, (c) Lucie Zíbarová