Sarcodon squamosus (Lošák šupinatý)

Vzácnější, jen lokálně hojnější (Třeboňsko, Dokesko) lošákovitá houba rostoucí na podzim pod borovicemi na písčitých půdách. Stejně jako většina ostatních lošákovitých hub druh v minulosti značně ustoupil vlivem imisí, v poslední době se však místy do lesů vrací. Podobný lošák jelení (Sarcodon imbricatus), od ktrerého nebyl dlouhou dobu odlišován, roste pod smrky, má odstálé šupiny na klobouku a delší ostny. Další druhy rodu Sarcodon jsou u nás velmi vzácné. Jedlý, nicméně vzhledem k zahrnutí druhu do Červeného seznamu makromycetů ČR (kat. VU - zranitelný druh), by se neměl sbírat.

 

Sarcodon squamosus

Sarcodon squamosus Staré Splavy, mladý kulturní bor, sub Pinus, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon squamosus

Sarcodon squamosus Provodín, pískovna, sub Pinus, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon squamosus

Sarcodon squamosus Doksy, písčitý bor, okraj cesty, sub Pinus, 23.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarcodon squamosus

Sarcodon squamosus Doksy, písčitý bor, okraj cesty, sub Pinus, 23.10.2022, (c) Lucie Zíbarová