Peniophora lycii (Kornatka kustovnicová)

Hojná kornacovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnatých dřevin, typicky na tenčích větvičkách (stále v kůře) nejrůznějších listnáčů, vzácně i jehličnanů, zejm. křovin na teplejších a susších stanovištích. Od podobných druhů (např. kornatka popelavá - Peniophora cinerea) se pozná snadno mikroskopicky (přítomnost dendrohyfídií, eliptické lamprocystidy).

 

Peniophora lycii

Peniophora lycii Malešov, křovinatá stráň, větev Ulmus, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora lycii

Peniophora lycii Radostice, křovinatá mez, větévka Rosa canina agg., 22.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora lycii

Peniophora lycii NPP Radouč, stepní stráň, větev Cratageus, 5.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora lycii

Peniophora lycii Raná, teplomilné křoviny, větev Rosa, 5.1.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora lycii

Peniophora lycii PR Na Voskopě, dubohabřina, větev Acer campestre, 5.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora lycii

Peniophora lycii PR Na Černčí, lesostepní bor, větvička Juniperus 4.4.2018, (c) Lucie Zíbarová