Amphinema byssoides (Pavučiník třásnitý)

Hojná kornatcovitá houba vytvářející plodnice na mrtvém dřevě, opadu, rostlinných zbytcích, půdě i na mechu či kapradinách převážně v jehličnatých, méně i listnatých lesích, zejména na kyselém, písčitém podkladu. Ačkoli její plodnice najdeme často na spodní straně větví a kmenů, jedná se o mykorhizní druh.

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides NP Krkonoše, Svorová hora, kosodřevina, větivčka Pinus mugo, 24.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kmínek Tilia, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, spodní strana větce Pinus, 26.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides NPP Jestřebské slatiny, mladý bor, spodní strana kmínku Pinus, 23.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides NPR Malý a Velký štít, suťový les, větev Fagus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides PP V Hlubokém, acidofilní doubrava, lodyžky mechu, sub Quercus, Picea, 11.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Amphinema byssoides

Amphinema byssoides Litvínov, Pekelské údolí, porost náletových dřevin, spodní strana kmínku Salix caprea, 29.4.2015, (c) Lucie Zíbarová