Peniophorella praetermissa agg. (Kornatka smetanová)

Syn.: Hyphoderma praetermissum

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů i jehličnanů. Stejně jako většina kornatcovitých hub je určitelný pouze za pomocí mikroskopu (přítomnost přezek, spory neamyloidní cca 8-11 x 4,5-5,5 μm, tři typy cystid: 1) subulatní vřetonovité gloeocystidy, 2) válcovité subkapitátní projektující cystidy s inkrustací na apexu a 3) kulovité stephanocysty). Jedná se o komplex více druhů, jednotlivé taxony lze od sebe spolehlivě rozlišit pouze genetickými metodami. Viz též kornatka bledá (Peniophorella pallida) s užšími sporami a bez cystid s inkrustacemi a kornatka jedlovcová (Peniophorella tsugae) s obdobnými rozměry spor, ale s cystidami pokrytými hojným resinózním materiálem.

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa Chlum u Radonic, výsadba lípy, větev Rosa canina aff., 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa NPR Břehyně-Pecopala, podmáčená smrčina, kmen Picea, 29.3.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa Markvarec, vápnomilná bučina, silná větev Fagus, 30.5.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa Ročov, smíšená doubrava, větev Quercus, 14.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, větev Fagus, 18.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa Břínkov, teplomilná doubrava, kmínek Pinus, 3.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella praetermissa

Peniophorella praetermissa PR Žernov, dubohabřina, kůra Pinus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová