Vuilleminia alni (Větvovka olšová)

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na suchých větvích olše (méně často jiných listnáčů), zpravidla ještě v koruně. Plodnice se zakládají pod kůrou, kterou typicky odchlipují. Podobná a ještě hojnější je větvovka ojíněná (Vuilleminia comedens) bez načervenalého odstínu, s odlišnými mikroznaky a rostoucí na jiných dřevinách. Poslední práce však oba druhy spojují, což není, vzhledem variabilitě a překryvu mikroskopických znaků, příliš překvapivé. Na lískách roste větvovka lísková (Vuilleminia coryli). Další druhy rodu jsou již u nás poměrně vzácné, např. větvovka teplomilná (Vuilleminia cystidiata) na růžovitých dřevinách.

Vuilleminia alni

Vuilleminia alni NPP Swamp, olšina, větev Alnus glutinosa, 2.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia alni

Vuilleminia alni Dluhoště, Dálava, větev Alnus incana, 24.9.2013, (c) Lucie Zíbarová