Hyphoderma setigerum (Kornatka septocystidová)

Jedna z nejhojnějších kortnatcovitých hub. Hymenofor je obvykle zoubkatý či zrnitý. Roste po celý rok, zvláště v jeho chladnější části na dřevě listnáčů i jehličnanů. Taxon velmi dobře určitelný mikroskopicky pro typické inkrustované a přehrádkované cystidy. Jedná pravděpodobně o komplex běžnými makro- a mikromorfologickými metodami nerozlišitelných druhů.

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum NPP Jestřebské slatiny, mokřadní olšina, větev Alnus, 3.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum NPP Kaproun, olšina, větev Alnus, 21.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum NPR Libický luh, olšina, větev Alnus, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum PP Domaslavické údolí, květnatá bučina, větev Fagus, 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum Hora sv. Šebestiana, klečové rašeliniště, kmínek Pinus x pseudopumilio, 5.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum PR Žernov, dubohabřina, borka kmínku Quercus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma setigerum

Hyphoderma setigerum PP U císařské studánky, acidofilní bučina, silná větev Fagus, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová