Tulasnella subglobispora (Tulasneovka)

Nafialovělý povlak rostoucí na dřevě listnáčů i jehličanů. Od podobných druhů rozlišitelná pouze mikroskopicky. Vzácný druh ve střední Evropě spíše se severským rozšířením. Význačná mikroskopicky téměř kulovitými sporami.

 

Tulasnella subglobispora

Tulasnella subglobispora Tatranský národný park, Tichá dolina [SK], horská smrčina, kmen Picea, 19.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella subglobispora

Tulasnella subglobispora NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová