Conferticium ochraceum (Koroveček hladkovýtrusý)

Syn.: Gloeocystidiellum ochraceum

Kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů (smrk, borovice). Patrně se jedná o druh převážně se severským rozšířením, v ČR především v chladnějších polohách, zde poměrně hojně. Plodnice vytvářejí často rozsáhlé porosty, za sucha obvykle políčkovitě rozpraskávají a vybledají. Mikroskopicky význačný kompaktně uspořádanými hyfami bez přezek, přítomností gloeocystid a amyloidními, neornamentovanými, eliptickými až takřka válcovitými sporami (5-6 x 2,5-3 μm). Kornateček Conferticium ravum se odlišuje jemně ornamentovanými sporami a výskytem především na topolech. Koroveček ztloustlý (Conferticium insidiosum) roste na listnáčích, má o něco málo menší a spíše válcovité spory.

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum PR Pohořské rašeliniště, podmáčená smrčina, ležící kmen Picea, 14.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum NP České Švýcarsko, Horní soutěska, inverzní smrčina, padlý kmen Picea, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum NPR Žofinka, podmáčená smrčina, spodní strana větve Picea ležící na zemi, 8.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum NPR Žofinka, podmáčená smrčina, spodní strana větve Picea ležící na zemi, 8.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum NPR Červené Blato, blatkové rašeliniště, spodní strana padlého kmenu Pinus, 10.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum PR Vápenka,květnatá bučina, spodní strana padlého kmenu Pinus, 3.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum PR Losí blato, rašelinná smrčina, padlý kmínek Picea, 1.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum NP Šumava, Poledník, horská smrčína, kmínek Picea, 28.7.2017, (c) Lucie Zíbarová