Phlebia rufa (Žilnatka proměnlivá)

Roztroušeně se vyskytující dřevorozkladná houba rostoucí po celý rok (převážně v jeho chladnější polovině) na mrtvém dřevě listnáčů, vz. jehličnanů. Způsobuje bílou hnilobu. Nápadná hrbolatým, merulioidním až takřka pórnatým uspořádáním hymenoforu, narozdíl od radiálně žilnatého uspořádání např. žilnatky bledé (Phlebia centrifuga) či ž. oranžové (Phlebia radiata). Žilnatka javorová (Phlebia acerina) se má odlišovat žlutokrovým a hruběji žilnatým hymenoforem a mírně odlišnými mikroskopickými znaky. Velmi vzácná žilnatka vodnatá (Phlebia tremelloidea) má výrazné, inkrustované cystdiy, patrné již pod lupou.

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa Mikulovický vrch, dubohabřina, větev Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa NPR Ruda, nálet osiky, kmen Populus tremula, 12.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa PP Podskala, suťový les, kmen Sorbus, 28.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa NPR Horný les [SK], tvrdý luh, padlý kmen Fraxinus, 25.4.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa NPP Hrabanovská černava, borový lesík, kmínek Pinus, 1.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa Uhelná, stará pískovna, náletové dřeviny, kmen Populus tremula, 30.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia rufa

Phlebia rufa CHA Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Swida, 6.5.2019, (c) Lucie Zíbarová