Resinicium bicolor (Ostnáček dvoubarvý)

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů vzácně i listnáčů. Nápadný voskovitou konsistencí, jemně zoubkatým hymenoforem (někdy ovšem téměř hladkým) a mikroskopicky dvěma typy cystid: 1) s krystaly na apexu uspořádenými do hvězdičky (asterocystidy) a 2) hlavičkatými halocystidami s rezinózním materiálem na apexu. Příbuzný a o něco méně běžný ostnáček otrubičnatý (Resinicium furfuraceum) má víceméně hladký hymenofor a nemá asterocystidy.

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor NPP Medník, kulturní smrčina, pařez Picea, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor NPP Medník, kulturní smrčina, pařez Picea, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor Poněšice, zarůstající paseka po smrčině, pařez Picea, 20.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor Mravenčák, dubohabřina, ohořelý fragment kmene Larix, 7.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor Břínkov, teplomilná doubrava, kmínek Picea, 12.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor Verneřice, potoční luh, kmen Salix, 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Resinicium bicolor

Resinicium bicolor NPR Lichnice, suťový les, kmen Picea, 31.3.2017, (c) Lucie Zíbarová