Botryobasidium subcoronatum (Pavučiník obecný)

Velmi hojná hojná kornatcovitá houba tvořící jemné, pavučinovité plodnice na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, někdy i na starých plodnicicíh chorošů. Od dalších druhů poměrně obtížného rodu se pozná pouze mikroskopicky, avšak poměrně snadno (přítomnost přezek na všech septech, absence cystid a nepohlavní fáze, tvar a velikost výtrusů).

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum Černý vrch u Želnavy, suťový les, padlý kmen Picea, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum NPP Jestřebské slatiny, olšina, kmínek Alnus, 30.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum NPP U Nového mlýna, jasenina, větev Fraxinus, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum PP V Hlubokém, dubohabřina, větev Carpinus, stará plodnice Phellinus contiguus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum NPP Peklo, mokřadní olšina, silně rozložený kmen Alnus, 30.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum PP Domaslavické údolí, suťový les, kmen Fraxinus 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum PR Žernov, dubohabřina, vnitřní strana borky Pinus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum Bílichov, kulturní smrčina, pařez Picea, 23.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium subcoronatum

Botryobasidium subcoronatum PR Choltická obora, zámecký park, opadlá kůra Pseudotsuga, 29.3.2017, (c) Lucie Zíbarová