Basidiodendron eyrei (Dřevovník Eyreův)

Tento hojný druh vytváří tenké voskovité plodnice na dřevě silně rozloženém dřevě listnáčů, které jsou dobře viditelné jen za vlhkého počasí. Basidie podélně septované, v hymeniu hojné gleocystidy. Od druhů z komplexu dřevovníku našedlého (Basidodenrdon caesiocinereum) se pozná hladkými, neornamentovanými a menšími výtrusy, které jsou často širší než delší.

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei PR Údolí Teplé, náletové dřeviny, opadlá větev Corylus, 4.5.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei PR Myslivna, dubohabřina, silně rozložená větev Corylus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei Vápenný Podol, zarůstající haldy, větev Corylus, 17.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei NPR Ruda, nálet osiky, vlhký kmínek Populus tremula, 12.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei NPR Ruda, nálet osiky, vlhký kmínek Populus tremula, 12.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, kmínek Corylus, 20.5.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Basidiodendron eyrei

Basidiodendron eyrei Ročov, suťový les, větev Fagus, 14.7.2014, (c) Lucie Zíbarová