Dendrothele acerina (Kornatec babykový)

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na kůře živých listnáčů, typicky javorech (nejčastěji na babyce), ale i jiných dřevinách (jilm, buk). Význačný mikroskopickými znaky: bazidie tetrasporické, přítomnost cystid, spory slabě amyloidní, mírně silnostěnné, eliptické až široce eliptické (10-13 x 7-10 μm). Na javorech (zejm. klenu) roste velmi vzácně i kornatec Wojewodův (Dendrothele wojewodae) s takřka kulovitými a tenkostěnnými sporami. Velmi podobný je i kornatec pórkový (Dendrothele alliacea) rostoucí zpravidla na dubech a s odlišnými rozměry a tvarem (větší poměr délka/šířka) výtrusů.

 

Dendrothele acerina

Dendrothele acerina NPR Čtvrtě, dubohabřina, živý kmen Acer campestre, 24.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Dendrothele acerina

Dendrothele acerina NPR Čtvrtě, dubohabřina, živý kmen Acer campestre, 24.7.2014, (c) Lucie Zíbarová