Dendrothele alliacea (Kornatec pórkový)

Místy hojně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na borce živých listnáčů, typicky dubů, méně často vrb aj. Mikroskopicky význačný tetrasporickými bazidiemi, přítomností cystid, úzce elitpickými až takřka válcovitými, slabě amyloidními sporami (13-16 x 6-7 μm). Podobný kornatec babykový (Dendrothele acerina) roste zejména na javorech (ale i jiných dřevinách!) a odlišuje se i mikroskopickými znaky (spory s nižším poměrem délka/šířka). Na dubech se nezřídka vyskytuje i kornatec dubomilný (Dendrothele commixta) s 2-3-sporickými bazidiemi a bez cystid v hymeniu. Vzácný škrobnatec terčovitý (Aleurodiscus disciformis) má podobnou ekologii, vyznačuje se tlustšími plodnicemi s naznačenými klobouky a mikroznaky (mj. ornamentované spory).

 

Dendrothele alliacea

Dendrothele alliacea NPR Kněžicky, teplomilná doubrava, živý kmen Quercus, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dendrothele alliacea

Dendrothele alliacea EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, jimlová alej, borka Ulmus, 17.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Dendrothele alliacea

Dendrothele alliacea NPR Kněžicky, teplomilná doubrava, živý kmen Quercus, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dendrothele alliacea

Dendrothele alliacea Konětopy, teplomilná doubrava, borka Quercus petraea, 26.6.2015, (c) Lucie Zíbarová