Byssocorticium atrovirens (Pavučiník modrozelený)

Poměrně hojná kornatcovitá houba rostoucí od léta do podzimu na mrtvém, silně rozloženém dřevě listnáčů i jehličnanů, často na spodní straně kmenů a větví v listnatých i smíšených lesích různého typu, nejčastěji v bučinách a dubohabřinách. Tvoří pavučinovité modrozelené povlaky snadno oddělitelné od substrátu. Výtrusy kulovité neamyloidní mírně silnostěnné, s výrazným apikulem (3-4 µm), hyfy s přezkami v subhymeniu (často v místě větvení), bez přezek v subikulu. Nejhojnější zástupce rodu v ČR, od ostatních druhů se pozná spolehlivě pouze mikroskopicky. Pavučiník bezpřezkatý (Byssocorticium efibulatum) má spory v podobných rozměrech, avšak hyfy kompletně bez přezek. Pavučiník krásný (Byssocorticium pulchrum) má větší spory (5-6.5 µm) a hyfy s přezkami. Pavučiník Byssocorticium caeruleum má též větší spory (4.5-5.5 x 4.5-5.2 µm), ale hyfy bez přezek.

 

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium atrovirens Litvínov, Šumná, silně rozložený kmen Fagus, spodní strana, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium atrovirens Osek, acidofilní bučina, fragment silně rozloženého kmene Fagus, 20.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Byssocorticium atrovirens

Byssocorticium atrovirens PR Děťanský chlum, teplomilná doubrava, spodní strana kmene Pinus, 27.10.2014, (c) Lucie Zíbarová