Botryobasidium isabellinum (Pavučiník isabelový)

Syn.: Botryohypochnus isabellinus

Roztroušeně se vyskytující druh kornatcovité houby rostoucí na dřevě listnáčů i jehličnanů. Mikroskopicky nápadný kulatými ornamentovnými výtrusy a tetrasporickými bazidiemi.

 

Botryobasidium isabellinum

Botryobasidium isabellinum Domoušice, teplomilná doubrava, kmínek Quercus, 30.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium isabellinum

Botryobasidium isabellinum PP Sítovka, dubohabřina, opadlá kůra Tilia, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium isabellinum

Botryobasidium isabellinum NPR Kohoutov, květnatá bučina, kmen Fagus, 20.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium isabellinum

Botryobasidium isabellinum PP Židova strouha, suťový les, větev Quercus, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium isabellinum

Botryobasidium isabellinum NPR Salajka, jedlobučina, padlý kmen jehličnanu, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium isabellinum

Botryobasidium isabellinum (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová