Leptosporomyces fuscostratus (Kornatečka naokrovělá)

Syn.: Confertobasidium olivaceoalbum, Corticium fuscostratum

Roztroušeně se vyskytující druh kornatcovité houby rostoucí po celý rok na dřevě jehličnanů, vz. listnáčů. Od podobných druhů se pozná vrstvou nahnědlých hyf v subikulu a naokrovělými rhizomorfami, zejména však mirksoposkickými znaky. Podobný druh Leptosporomyces montanus má delší spory a basidie.

 

Leptosporomyces fuscostratus

Leptosporomyces fuscostratus Vápenný Podol, dubohabřina, fragment kmene Larix, 17.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptosporomyces fuscostratus

Leptosporomyces fuscostratus Vysoké Mýto, dubohabřina, větev Larix, 7.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptosporomyces fuscostratus

Leptosporomyces fuscostratus Obírka, suťový les, kmen Abies, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Leptosporomyces fuscostratus

Leptosporomyces fuscostratus NPP Bílichovské údolí, smrčina na opuce, kmínek Picea, 6.8.2014, (c) Lucie Zíbarová