Tulasnella tomaculum (Tulasneovka)

Nenápadná houba tvořící tenké nafialovělé povlaky na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, často na spodní straně kmenů a větví. Druhy roduTulasnella vytvářejí mykorhizy mj. s vstavačovými rostlinami (Orchidaceae). Tento druh je význačný menšími eliptickými až téměř alantoidními výtrusy a nepřítomností přezek.

 

Tulasnella tomaculum

Tulasnella tomaculum PR Rač, dubohabřina, kmínek Corylus, 12.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella tomaculum

Tulasnella tomaculum PR Babinské louky, potoční luh, kmínek Populus, 16.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella tomaculum

Tulasnella tomaculum Osek, olšo-jasanový luh, fragment kmene Fraxinus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella tomaculum

Tulasnella tomaculum Vysoké Mýto, porost lísek, větev Corylus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella tomaculum

Tulasnella tomaculum NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, pařez Quercus, 30.5.2024, (c) Lucie Zíbarová