Botryobasidium obtusisporum (Pavučiník tupovýtrusý)

Roztroušeně se vyskytující druh kornatcovité houby rostoucí na dřevě jehličnanů, méně listnáčů. V horských smrčinách však poměrně častý. Od podobného a hojného pavučiníku nestálého (Botryobasidium vagum) se liší víceméně elipsoidními sporami. Pavučiník hladký (Botryobasidium laeve) má menší spory.

 

Botryobasidium obtusisporum

Botryobasidium obtusisporum Osek, acidofilní bučina, kmen Fagus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium obtusisporum

Botryobasidium obtusisporum PR U Nového hradu, dubohabřina, větev Abies, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium obtusisporum

Botryobasidium obtusisporum NP Krkonoše, Krakonošova snídaně, horská smrčina, kmen Picea, 22.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium obtusisporum

Botryobasidium obtusisporum PR Zemská brána, polokuturní smrko-bukový les, fragmet kmene Picea, 4.5.2018, (c) Lucie Zíbarová