Ascocorticium anomalum (Vřeckokornatec odlišný)

Nenápadná houba rostoucí na dřevě jehličnanů, typicky na vnitřní ploše borky pařezů a padlých kmenů borovic. Ačkoli na první (i druhý) pohled připomíná kornatcovité (tj. stopkovýtrusé) houby, patří mezi houby vřeckovýtrusé, což je patrné až pod mikroskopem (místo bazidií jsou přítomna vřecka).

 

Ascocorticium anomalum

Ascocorticium anomalum Ročov, teplomilná doubrava, pařez borovice, vnitřní strana borky, 10.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocorticium anomalum

Ascocorticium anomalum Břínkov, teplomilná doubrava, vnitřní strana borky Pinus, 30.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocorticium anomalum

Ascocorticium anomalum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina opadlá borka z kmene Pinus, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocorticium anomalum

Ascocorticium anomalum NPP Jestřebské slatiny, mladá vlhká smrčina, vnitřní strana borky pařezu Pinus, 1.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocorticium anomalum

Ascocorticium anomalum PR Miletínky, hadcový bor, vnitřní strana opadlé borky Pinus, 27.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocorticium anomalum

Ascocorticium anomalum NPP Jestřebské slatiny, mladá vlhká smrčina, vnitřní strana borky pařezu Pinus, 1.4.2019, (c) Lucie Zíbarová