Tomentella botryoides (Vatička hroznovitá)

Vzácnější vatičovitá houba rostoucí na spodní straně kmenů, opadu, kamení apod. Ektomykorhizní. Nápadná kontrastem mezi hymeniem a rezavým subikulem, mikroskopicky pak intenzivní modrozelenou reakcí hyf s roztokem KOH, přítomností přezek na hyfách a drobnějšími nepravidelnými výtrusy.

 

Tomentella botryoides

Tomentella botryoides Vlčí důl, acidofilní bučina, kmen Fagus, 20.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella botryoides

Tomentella botryoides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, smíšený kulturní les, fragment Picea, sub Picea, Corylus, Quercus, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella botryoides

Tomentella botryoides PR Račí údolí, acidofilní bučina, opadlá větev Pinus, sub Fagus, Pinus, 6.9.2022, (c) Lucie Zíbarová