Coniophora fusispora (Popraška vřetenovýtrusá)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (zejm. borovic), vzácněji listnáčů. Nápadná relativně tlustými, snadno oddělitelnými plodnicemi a mikroskopicky velkými vřetenovitými výtrusy. Podobná je hojná popraška sklepní (Coniophora puteana) a p. tenká (Coniophora arida), obě s eliptickými až vejčitými sporami.

 

Coniophora fusispora

Coniophora fusispora PR Pod Trlinou, suchá acidofilní doubrava, fragment kmene jehličnanu, 13.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora fusispora

Coniophora fusispora Deštnice, teplomilná doubrava, fragment kmene Pinus, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora fusispora

Coniophora fusispora PR Na Černčí, lesostepní bor, opadlá borka Pinus, 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora fusispora

Coniophora fusispora Stará Lesná [SK], kulturní smíšený les, fragment kmene Pinus, 22.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora fusispora

Coniophora fusispora PR Kobyla, lesní lem, kmen Pinus nigra, 11.7.2021, (c) Lucie Zíbarová