Tomentella cinereoumbrina (Vatička šedoumbrová)

Incl. Tomentella caesiocinerea

Tento druh lze nalézt, podobně jako další vatičkovité houby, po celý rok na spodní straně silně rozloženého dřeva, na opadu, vz. i kamenech a apod. Patrně dává přednost vápnitým půdám. Vatičkovité houby jsou dosti náročné na určování, tento druh by měl být mikroskopicky význačný velkými a pravidelnými, eliptickými sporami a sporadickým výskytem přezek na hyfách. Praděpodobně komplex více druhů, např. Tomentella caesiocinerea kompletně bez přezek, pravidelnějšími sporami a výraznou reakací hyf a basidií na KOH.

 

Tomentella cinereoumbrina

Tomentella cinereoumbrina Vinařice, suťový les, větev Fagus, sub Fagus, Acer, Corylus, Sorbus, 14.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella cinereoumbrina

Tomentella cinereoumbrina Příběničky, zřícenina hradu, porost lísky, na zemi, sub Corylus, Quercus, Acer, Abies, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella cinereoumbrina

Tomentella fuscocinerea (caesiocinerea?) Šanov, potoční luh, větev Salix, sub Salix, 3.7.2017, (c) Lucie Zíbarová