Athelia decipiens (Kornatečka bělavá)

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, často i na různém rostlinném detritu, šiškách apod. Od podobných druhů ji lze odlišit pouze mikroskopicky (hyfy zcela bez přezek a drobné eliptické spory 4.5-5.5 x 3 μm).

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens NPP Peklo, acidofilní borová doubrava, kmen Pinus, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens Lítovská výsypka, větvičky a opadlé jehlice Pinus, 1.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens Obírka, suťový les, kmen Abies, 15.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens PP Písečný přesyp u Malolánského, kulturní bor, větev Pinus, 8.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens NPP Peklo, relikní bor, šiška Pinus, 5.7.2021, (c) Lucie Zíbarová