Hypochnicium bombycinum (Kornatec plsťovitý)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí v chladnější polovině roku na dřevě jehličnanů i listnáčů. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopickými znaky (eliptické až vejčité, silnostěnné, hladké spory 9-11x6-8 μm, absence cystid, přezky s hyfami). Viz kornatec Lundellův (Hypochnicium lundellii) s menšími výtrusy a kratšími bazidiemi a Hypochnicium multiforme s podobně velkými, ale téměř kulovitými výtrusy a rovněž kratšími bazidiemi.

 

Hypochnicium bombycinum

Hypochnicium bombycinum NPR Libický luh, měkký luh, kmen Salix, 22.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochnicium bombycinum

Hypochnicium bombycinum PR Žernov, podmáčený bor, kmínek a borka Pinus, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochnicium bombycinum

Hypochnicium bombycinum NPR Břehyně-Pecopala, rašelinný bor, padlý kmen Pinus, 1.11.2021, (c) Lucie Zíbarová