Phlebiella fibrillosa (Kornatec paprsčitý)

Syn.: Trechispora fibrillosa

Vzácná a nenápadná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě a opadu listnáčů. Nápadná tenkými vláknitými plodnicemi s rhizomorfami na okraji, negativní reakcí na KOH a mikroskopickými znaky (pleurální bazidie, bradavčité spory s hladkou ventrální stranou).

 

Phlebiella fibrillosa

Phlebiella fibrillosa Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, kmínek Salix caprea, 5.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiella fibrillosa

Phlebiella fibrillosa NPP Hrabanovská černava, vápnité slatiniště s mařicí pilovitou, list Cladium mariscus, 17.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebiella fibrillosa

Phlebiella fibrillosa PR Údolí Doubravy, suťový les, padlý kmen Picea, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová