Crustoderma dryinum (Kornatec skořicový)

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména smrku a borovice, vzácně i listnáčů. Vyskytuje se převážně v zachovalých porostech s dostatkem mrtvého dřeva, bývá však zaznamenávaná i opracovaném dřevě. Význačná okrovými, pevně voskovitými, ojíněnými plodnicemi a mikroskopickými znaky (úzce eliptické spory cca 7–8 × 3 µm, projektující, válcovité cystidy s tenkými stěnami na apexu a ztlustlými po většině délky, přezky přítomny). Makroskopicky podobná je žilnatka okrová (Phlebia subochracea) se subulátními cystidami a menšími eliptickými sporami (cca 5–6,5 × 2,5–3 µm).

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum PP Stráně Hlubokého dolu, dubohabřina, fragment kmene Cerasus, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum Obírka, suťový les, kmen Abies, 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum NPP Peklo, inverzní smrčina, fragment kmene Picea, 23.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum NPP Peklo, inverzní smrčina, fragment kmene Picea, 23.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum NPR Ve Studeném, jedlobučina, padlý kmen Picea, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum Obírka, suťový les, kmen Abies, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum NPR Ve Studeném, jedlobučina, padlý kmen Picea, 4.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Salix, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 6.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Crustoderma dryinum

Crustoderma dryinum PR Kostelecké bory, reliktní bor, kmen Pinus, 9.10.2020, (c) Lucie Zíbarová