Saccosoma farinaceum (Přívěskovec moučnatý)

Syn.: Saccoblastia pinicola, Helicogloea farinacea

Zřídka nalézaný rozlitý heterobasidiomycet rostoucí na mrtvém dřevě. Od podobných druhů se pozná pouze za použití mikroskopu. Bazidie příčně septované, na bázi s kyjovitou probazidií, přezky na hyfách přítomny, spory eliptické, silnostěnné, neamyloidní, cca 13-19 x 11-13 μm, klíčící v sekundární spory.

 

Helicogloea farinacea

Saccosoma farinacea PP Na Plachtě, kulturní bor, kmínek Pinus, 26.5.2016, (c) Lucie Zíbarová