Tulasnella cystidiophora (Tulasneovka cystidonosná)

Patrně vzácnější resupinátní houba rostoucí na dřevě listnáčů. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky (nepřítomnost přezek na hyfách, takřka kulovité drobné spory, cca 4-6 x 3,5-5 μm a zejména přítomností nápadných zaškrcovaných cystid).

Tulasnella cystidiophora

Tulasnella cystidiophora NPR Kohoutov, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.11.2015, (c) Lucie Zíbarová