Coniophora olivacea (Popraška olivová)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí v chladnější polovině roku na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácně i listnáčů. Způsobuje hnědou hnilobu. Pravděpodobně zahrnuje komplex více kryptických druhů. Od podobných druhů poprašek (zejm. běžné poprašky tenké - Coniophora arida) se pozná přítomností septovaných cystid, které jsou patrné již pod lupou jako opýření hymenia.

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea PR Milešičký prales, jedlobučina, kmen Picea, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea PR Milešičký prales, jedlobučina, kmen Picea, 20.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kmen Pinus, 23.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea PR Libochovka, suťový les, borka pařezu Picea, 15.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea PR Milešický prales, jedlobučina, kmínek Picea, 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea NPR Velká niva, podmáčená smrčina, kmen Pinus, 12.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, padlý kmen Pinus, 1.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea NPR Velká Niva, kuturní les, ořezaná větev Abies, 25.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea PR Kopáčský ostrov [SK], lesostep, ohořelý kmen Pinus, 13.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora olivacea

Coniophora olivacea (spory a cystidy, Melzerova regens, 1000x), 15.7.2020, (c) Lucie Zíbarová