Tulasnella albida (Tulasneovka bělavá)

Nenápadná houba tvořící tenké povlaky na mrtvém dřevě, často na spodní straně. Význačná téměř kulovitými sporami a absencí přezek. Tulasneovka Eichlerova (Tulasnella eichleriana) je dosti podobná avšak má menší (< 5μm) spory. Tulasneovka liláková (Tulasnella violea) tvoří kompaktnější plodnice a má širší hyfy.

 

Tulasnella albida

Tulasnella albida Deblík, teplomilná doubrava, větev Quercus, 12.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella albida

Tulasnella albida Vlčice, acidofilní bučina, fragment kmene Fagus, 1.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella albida

Tulasnella albida Havraní ostrov, lužní les, kmen Populus, 16.2.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tulasnella albida

Tulasnella albida NP Šumava, Smrčina (I. zóna), horská smrčina, kmen Picea, 19.7.2017, (c) Lucie Zíbarová