Tomentella badia (Vatička hnědá)

Vzácnější vatičkovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě, opadu či půdě. Od podobných druhů se pozná zejména mikroskopicky (absence přezek, mírně nepravidelné spory s dlouhými ostny).

 

Tomentella badia

Tomentella badia Černý vrch u Klášterce nad Ohří, suťový les, větev Acer, 14.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella badia

Tomentella badia Chlum u Radonic, dubohabřina, kmínek Quercus, 14.8.2014, (c) Lucie Zíbarová