Botryobasidium ellipsosporum (Kornatec oválný)

Syn.: Haplotrichum ellipsosporum

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácně listnáčů, především ve vyšších polohách. Význačný mikroskopickými znaky, zejména charakterem anamorfy (Haplotrichum ellipsosporum). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Botryobasidium ellipsosporum

Botryobasidium ellipsosporum NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 2.6.2017, (c) Lucie Zíbarová