Basidiodendron rimosum (Dřevovník)

Patrně vzácný rozlitý heterobasidiomycet rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, méně listnáčů. Význačný mikroskopickými znaky, zejména velkými, téměř kulovitými sporami cca 8-10 x 7.5-9 μm a velkými basidiemi 16-19 x 16-18 μm (rozměry se vztahují ke studovanému materiálu). Nejhojnější dřevovník na dřevě jehličnanů - d. našedlý (Basidiodendron caesiocinereum s.l.) má menší a ornamentované výtrusy.

 

Basidiodendron rimosum

Basidiodendron rimosum Vltavský luh, vlhký bor, větev Picea, 18.7.2017, (c) Lucie Zíbarová