Tomentella radiosa (Vatička lemovaná)

Syn.: Tomentella terrestris f. resupinata

Roztroušeně se vyskytující vatičkovitá houba rostoucí na dřevě či rostlinných zbytcích pod listnáči a jehličnany. Od podobných druhů se pozná mikroskopickými znaky (spory s krátkými bifurkátními ostny, často s olejovitými kapénkami).

 

Tomentella radiosa

Tomentella radiosa NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, větev Alnus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella radiosa

Tomentella radiosa (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová