Tomentella radiosa (Vatička lemovaná)

Syn.: Tomentella terrestris f. resupinata

Roztroušeně se vyskytující vatičkovitá houba rostoucí na dřevě či rostlinných zbytcích pod listnáči a jehličnany. Od podobných druhů se pozná mikroskopickými znaky (spory s krátkými bifurkátními ostny, často s olejovitými kapénkami).

 

Tomentella radiosa

Tomentella radiosa Jánský vrch, acidofilní bučina, , březina na skalách, padlý kmen Betula, 3.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella radiosa

Tomentella radiosa PR Na Skalách, březina na skalách, opaldá větev Fagus, sub Fagus, 11.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella radiosa

Tomentella radiosa NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, větev Alnus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella radiosa

Tomentella radiosa (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová