Tomentellopsis pusilla (Vatovečka drobnovýtrusá)

Vzácná vatičkovitá houba rostoucí na zbytcích dřeva, kůry či vegetace pod listnáči. Význačná okrověžlutými plodnicemi, drobnými bezbarvými (< 5.5 μm) sporami, kulovitými v čelním a eliptickými v bočním pohledu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Tomentellopsis pusilla

Tomentellopsis pusilla EVL Království, dubohabřina, ležící větev Tilia, 3.9.2020, (c) Lucie Zíbarová