Peniophora erikssonii (Kornatka Erikssonova)

Patrně vzácná či přehlížená oranžová kornatka rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, zejména olší v mokřadních olšinách. Význačná velkými eliptickými sporami (15-22 x 10-14 μm) a absencí přezek. Podobná kornatka oranžová (Peniophora aurantiaca) roste též na olších (zejm. na olši zelené) má také eliptické (byť o něco menší) spory, ale chybí jí přezky na hyfách. Kornatka masová (Peniophora incarnata) má válcovité až mírně rohlíčkovité spory.

 

Peniophora erikssonii

Peniophora erikssonii NPP Rečkov, mokřadní olšina, větev Alnus, 20.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora erikssonii

Peniophora erikssonii PR Maštale, potoční luh, větev Alnus, 6.8.2020, (c) Lucie Zíbarová